Privacyverklaring

LUXURY FIRES hecht grote waarde aan uw privacy. Hierdoor gaat LUXURY FIRES zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om u uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat uw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over LUXURY FIRES

 • Volledige naam: Luxury Fires B.V.
 • Adres: Fluorietweg 21D, 1812 RR Alkmaar, Nederland
 • Website: www.luxuryfires.com 
 • E-mail: contact@luxuryfires.com
 • Telefoonnr.: +31(0)85-0783790
 • KvK-nummer: 85979570

Uw persoonsgegevens

Voor de diensten die LUXURY FIRES aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vindt u een overzicht, welke persoonsgegevens door LUXURY FIRES kunnen worden verzameld:

 • NAW-gegevens; 
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht.

Er worden door LUXURY FIRES geen bijzondere persoonsgegevens verzameld.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens 

U bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer u de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van onze diensten niet uitgevoerd worden door LUXURY FIRES voor/ten behoeve van u.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden, waarvoor LUXURY FIRES (uw) persoonsgegevens kan verzamelen: 

 • Het invullen van een contactformulier;
 • Het aanmaken van een account;
 • Het registreren voor een nieuwsbrief;
 • Het afhandelen van bestellingen;
 • Het opnemen van contact met u;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het verifiëren dat u zegt wie u bent, wanneer u uw rechten onder de privacywetgeving uitoefent. 

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van bepaalde persoonsgegevens.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. LUXURY FIRES verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden: 

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Neverdark heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken.

Marketing

Als u een dienst van ons afneemt, dan kunnen we u na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan LUXURY FIRES groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van uw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. U heeft bovendien altijd het recht om zich af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben uw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer u niet voldoet aan uw verplichting(en), waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar uw belang in relatie tot de onze. Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na uw bezwaar mee worden gestopt.

Cookies, Statistieken & Video’s

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser op uw computer worden geplaatst. LUXURY FIRES maakt gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.

Daarnaast gebruiken wij sessiecookies. Met deze cookies zien wij welke onderdelen u heeft bezocht tijdens uw bezoek (sessie) aan onze website. Zodra u onze site verlaat worden deze cookies ook weer automatisch verwijderd.

Indien LUXURY FIRES gebruik maakt van andere soort cookies waarbij wel persoonsgegevens worden opgeslagen, zullen wij altijd eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen bij het bezoeken van onze website.

Op onze website worden geen cookies van andere partijen geplaatst, waaronder bij voorbeeld adverteerders.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie treft u aan op de website van de aanbieder van uw browser.

Op onze website worden wel/geen cookies/advertenties van andere partijen geplaatst.

LUXURY FIRES houdt wel statistieken bij. Op onze website worden statistieken bijgehouden via Google Analytics. Met betrekking tot Google Analytics hebben wij de instellingen conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld.

Op onze website worden video’s geplaatst. Dit zijn:

 • eigen gemaakte video’s en/of;
 • video’s die door onze partners worden gemaakt en/of;
 • een YouTubevideo en/of;
 • een Vimeo Video.

Wanneer wij een YouTube video plaatsen op onze site, hebben wij de privacy modus ingeschakeld via YouTube. Dit wilt zeggen dat YouTube geen persoonsgegevens van u registreert, tenzij u ervoor kiest om de video af te spelen. 

Vimeo gebruikt geen tracking- of advertising cookies. Vimeo gebruikt enkel essentiële cookies voor een goede werking van de video-speler. 

Social media & Website

Op de website van LUXURY FIRES staan Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. 

Indien u zelf een comment, een review of dergelijke, op de sociale mediapagina’s van LUXURY FIRES plaatst, worden uw naam en eventueel uw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra u kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op onze sociale mediapagina’s uw gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens worden bovendien meegenomen in de zoekmachine resultaten.

Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Aanbiedingen bij LUXURY FIRES

We houden u graag op de hoogte van onze aanbiedingen en de komst van nieuwe producten via:

 • Onze webwinkel;
 • Via onze Social Mediapagina’s; 
 • Via onze nieuwsbrief (<>) waarvoor u zich kunt aan- en afmelden.

Delen met derden

LUXURY FIRES deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

 • de externe hostingpartij, die de website op zijn server heeft staan;
 • de bankrelatie/betaalsysteem;
 • de partij die onze administratie verzorgt;
 • de derden die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;
 • de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

LUXURY FIRES verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van LUXURY FIRES te leveren. Na afloop van de dienstverlening, worden uw persoonsgegevens nog zes (6) maanden bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van uw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal een (1) maand, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, bewaard.

Veiligheid website en webshop

LUXURY FIRES houdt de website en haar webshop zo veilig mogelijk. Uw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast worden de website en de webshop goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door LUXURY FIRES.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met LUXURY FIRES op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vragen we u uw pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over uw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Intrekken toestemming

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met LUXURY FIRES op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

LUXURY FIRES, Privacyverklaring, 2024.