Bezoek een specialist in de regio
Roet- en geurvrij, geen rookkanaal
Duurzame haardoplossingen
2 jaar garantie op alle haarden
Bezoek een specialist in de regio
Roet- en geurvrij, geen rookkanaal
Duurzame haardoplossingen
2 jaar garantie op alle haarden
  • Bezoek een specialist in de regio
  • Roet- en geurvrij, geen rookkanaal
  • Duurzame haardoplossingen
  • 2 jaar garantie op alle haarden

Duurzame toekomst

Bij bijna alles wat u doet komt het broeikasgas CO2 vrij. Uw keuzes voor een energiezuinig huis, bewust eten en duurzaam vervoer maken veel verschil. Dat is belangrijk, want broeikasgassen zorgen voor klimaatverandering. Onze aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en de natuur staat onder druk. Genoeg reden waarom Nederland in 2050 de CO2-uitstoot fors wil verminderen.

CO2-voetafdruk

CO2-uitstoot is niet helemaal te vermijden, maar het kan wel gecompenseerd worden. Producenten focussen zich steeds meer op klimaat-neutrale producten voor de compensatie van CO2-uitstoot of dragen bij aan bosprojecten. Consumenten worden bewuster van de impact van klimaatverandering op de toekomst en eten minder vlees, pakken bewust minder de auto of het vliegtuig, letten op gas- en stroomverbruik, richten zich op betere isolatie van de woning en kiezen duurzame warmtebronnen of collectieve warmtevoorziening.

Effecten energie-transitie haardenbranche

De focus op CO2-reductie en schonere lucht heeft effecten op de haardenbranche. Zo moeten traditionele kachels (hout gestookt, aardgas en pallet) voldoen aan de EcoDesign-richtlijn. Het EcoDesign 2022 is een initiatief van de Europese Unie om de (schadelijke) uitstoot van haarden en kachels te verminderen. Dit zijn minimumvereisten met betrekking tot energie-efficiëntie en herbruikbaarheid (eisen inzake ecologisch ontwerp). Fabrikanten zijn verplicht om in het ontwerpstadium het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten van producten te verminderen. Dit verbetert de productkwaliteit en het beschermt het milieu. Het doel hiervan is om ‘oude en vervuilende houtkachels- en haarden’ uit te faseren.

Om aan deze normering te voldoen moeten de haarden en kachels een hoger rendement behalen, minimaal 75%. Ook mogen de toestellen nog maar 40 milligram fijnstof per kubieke meter uitstoten. Nieuwe modellen die vanaf 2020 geproduceerd worden en niet voldoen aan deze normen, mogen dan niet meer verkocht worden.

Al met al een grote impact op fabrikanten van deze toestellen. De consument wordt steeds bewuster als het gaat om verbetering van het milieu en de aanschaf van deze toestellen neemt af. Hierdoor wordt er steeds meer gekeken naar alternatieve vuurbronnen en stookoplossingen voor de toekomst.

Nederland van het gas af

U hoort er steeds meer over. In principe kunnen wij in 2050 niet meer koken op gas of stoken op aardgas. Dan kan dit alleen nog met duurzame installaties. Stoppen met aardgas is noodzakelijk en daar zijn verschillende redenen voor:

  • Als u aardgas gebruikt, veroorzaakt u CO2-uitstoot. Dit broeikasgas is de belangrijkste oorzaak voor klimaatverandering.
  • De voorraad aardgas is niet oneindig en raakt een keer op.
  • De aardgaswinning heeft veel schade veroorzaakt.
  • Bouwers van nieuwbouwplannen krijgen sinds 2018 nauwelijks vergunningen voor aardgas aansluitingen.

Fabrikanten proberen andere oplossingen met (bio)propaan gasflessen. Echter zorgen de fluctuerende gasprijzen voor weinig grip op verbruikskosten. Ook hierdoor wordt er steeds minder gekozen voor de aanschaf (of het behoud van) een gashaard in een (bestaande) woning.

Hout stoken en het klimaat

Dat traditionele open haarden slecht zijn voor het milieu en onze gezondheid, is al enige tijd bekend. Houtkachels gaan niet zuinig met hout om, en zijn alleen duurzaam als het hout uit klimaatverantwoord beheerde bossen komt. Uit zo’n bos wordt niet méér hout gehaald dan er aangegroeid is. Wereldwijd zijn er nog maar weinig bossen die zo beheerd worden. Als er meer bos gekapt wordt voor verbranding dan er kan aangroeien, komt er meer CO2 in de lucht. Aanplant van nieuwe bossen kan wel helpen, maar het duurt tientallen jaren voordat die bomen flink gegroeid zijn en de CO2 opnieuw is opgeslagen in deze bomen. Bovendien wordt er voor bosbouw en soms ook het drogen van hout fossiele brandstof gebruikt. Op grote schaal hout gebruiken als brandstof is daarom niet duurzaam. Dit geldt ook voor pellet kachels of biomassakachels, daarom is de subsidie afgeschaft.

Daarnaast komt bij het branden van een houtkachel koolmonoxide vrij (CO). Koolmonoxide is erg schadelijk voor uw gezondheid en als er heel veel in de lucht zit, kunt u zelfs bewusteloos raken of overlijden. Bij veel gemeentes klagen omwonenden van houtstokers om deze reden.

Geen gas of hout stoken. Wat dan wel?

Het alternatief voor het houtstook of fossiele aardgas is duurzame energie. Denk aan grote windparken op zee, zonnepanelen, geothermie (warmte uit diepe aardlagen) en restwarmte van de industrie. Een overschot aan windenergie kan omgezet worden naar groen (waterstof)gas. Uit mest en rioolslib kan biogas worden gemaakt. Snoeihout en afvalhout dat geen andere bestemming heeft, kan dienen als biobrandstof. Natuurlijk is het nog niet zo ver, maar de energie-transitie is in volle gang.

De haarden van ons branden op duurzame bio-ethanol vloeistof. Een natuurlijke vloeistof gemaakt van gewassen, zoals graan (tarwe, gerst en rogge), suikerbieten, maïs, aardappelen, suikerriet en groenteresten. Bio-ethanol staat bekend om lagere kooldioxide-emissies en vereist als roetvrije vuurbron geen afvoerkanaal. De CO2-uitstoot van onze haarden is minimaal en behoeft daardoor geen rookkanaal in een woning of ruimte. Hierdoor zijn onze haarden geschikt voor elke woning.

Door onze technologie waarbij de verbranding plaatsvindt op basis van ethanoldampen, ontstaat er een oplossing met een opmerkelijke schone uitstoot; er komt geen as, roet of andere schadelijke stoffen vrij. Doordat er geen negatief effect ontstaat op het klimaat, vallen de onze haarden onder de CO2-neutrale categorie. En dat vinden wij belangrijk.

Voor interieur- en haardspecialisten

Vraag een dealeraccount aan en wordt exclusief verdeler in uw regio.